ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ตามกำหนดเวลา

เมื่อครบกำหนดเวลาในการเลือกวิชาเพิ่มเติมแล้ว( 15 -20 ตุลาคม 2561)...ทางโรงเรียน โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการเลือกวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกวิชาเรียนตามกำหนดเวลาให้โดยเลือกจากวิชาที่ยังมีนักเรียนลงเลือกไว้ไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด

ประกาศ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 เลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/61 ได้ ในวันที่15-20 ตุลาคม 2561

สถิติ

  • วิชาทั้งหมด 88 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 771 คน
  • ครูผู้สอนทั้งหมด 89 คน
  • นักเรียนเลือกวิชาแล้ว 758 คน
  • นักเรียนยังไม่เลือกวิชา 13 คน