ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เปิดให้นักเรียนเลือกได้ตั้งแต่ 8-14 พฤษภาคม 2560

โดยนักเรียนชั้น ม.1 ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนทั้งสองรายการ(แทนเลขประชาชนด้วย)

ม.2 และ ม.3 ใช้เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประชาชน

สถิติ

  • วิชาทั้งหมด 97 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 1470 คน
  • ครูผู้สอนทั้งหมด 98 คน
  • นักเรียนเลือกวิชาแล้ว 1470 คน
  • นักเรียนยังไม่เลือกวิชา 0 คน