ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การเลือกของนักเรียนม.1

การเลือกของนักเรียนม.1 ให้ใช้รหัสประจำตัวนักเรียนแทน เลขประจำตัวประชาชน

กำหนดระยะเวลาการเลือกวิชาเลือกและIS

ภายในวันที่7 พฤษภาคม 2561 นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงวิชาเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และวิชาIS ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ5 ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดเลือกรายวิชาที่ยังสามารถรับนักเรียนได้

การเข้าเลือกวิชา ระดับ ม.2

***กรณีที่นักเรียนเข้าระบบโดยใช้เลขประชาชนตัวเองไม่ได้***

ให้นักเรียนเข้าระบบโดยใช้เลขประจำตัวของนักเรียนนักเรียนเอง

ส่วนเลขประชาชน ให้ใช้เลขนี้แทน 1309903196984

ประกาศ

*** เปิดให้ลงวิชาเลือกเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ***

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

สถิติ

  • วิชาทั้งหมด 144 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 1832 คน
  • ครูผู้สอนทั้งหมด 61 คน
  • นักเรียนเลือกวิชาแล้ว 1829 คน
  • นักเรียนยังไม่เลือกวิชา 3 คน