ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

ให้นักเรียนไป เลือกที่ http://mis.rwb.ac.th/student/signin

สถิติ

  • วิชาทั้งหมด 88 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 771 คน
  • ครูผู้สอนทั้งหมด 89 คน
  • นักเรียนเลือกวิชาแล้ว 758 คน
  • นักเรียนยังไม่เลือกวิชา 13 คน