รายชื่อวิชาทั้งหมด

Total 99 result(s).
รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่รับจำนวนที่รับรับสมัครอีก
ค20202คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1X)1/5-1/6300
ค20202คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1Y)1/10-1/14170
ค20204คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2X)2/5-2/6330
ค20204คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2Y)2/10-2/14150
ค20206คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3X)3/5-3/9160
ค20206คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y)3/10-3/14102
ง20250การสร้างภาพเคลื่อนไหว(1X)1/7-1/9130
ง20250การสร้างภาพเคลื่อนไหว(1Y)1/10-1/14170
ง21204ทักษะงานช่าง(1X)1/7-1/9131
ง21204ทักษะงานช่าง(1Y)1/10-1/14170
ง21205งานธุรกิจ1(1X)1/7-1/9120
ง21205งานธุรกิจ1(1Y)1/10-1/14170
ง21206ออกแบบดีไซน์2(1X)1/7-1/9120
ง21206ออกแบบดีไซน์2(1Y)1/10-1/14170
ง21209เครื่องคำนวณ(1Y)1/10-1/14123
ง21210บัญชีครัวเรือน(1X)1/7-1/9120
ง21248เครื่องบินเล็ก(1X)1/7-1/9130
ง21248เครื่องบินเล็ก(1Y)1/10-1/14170
ง21250กราฟิกและการออกแบบ (1X)1/5-1/6350
ง21250กราฟิกและการออกแบบ (1Y)1/10-1/14170
ง22204สร้างสรรค์งานประดิษฐ์2(2X)2/7-2/9110
ง22204สร้างสรรค์งานประดิษฐ์2(2Y)2/10-2/14150
ง22224การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ(2X)2/7-2/9110
ง22224การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ(2Y)2/10-2/14150
ง22224กราฟิกและการออกแบบ 2 (2X)2/5-2/6352
ง22250หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(2X)2/7-2/9110
ง22250หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(2Y)2/10-2/14150
ง22265การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์2(2X)2/7-2/9103
ง22265การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์2(2Y)2/10-2/14150
ง22266ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(2X)2/7-2/9110
ง22266ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(2Y)2/10-2/14100
ง22267งานจักสานไม้ไผ่(2X)2/7-2/9110
ง22267งานจักสานไม้ไผ่(2Y)2/10-2/14150
ง22272บัญชีเบื้องต้น(2X)2/7-2/9110
ง22272บัญชีเบื้องต้น(2Y)2/10-2/14150
ง23244การสร้างเวปไซต์(3X)3/5-3/9160
ง23244การสร้างเวปไซต์(3Y)3/10-3/14150
ง23264เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3X)3/5-3/9160
ง23264เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3Y)3/10-3/14150
ง23270การจัดสวน(3X)3/5-3/9160
ง23270การจัดสวน(3Y)3/10-3/14150
ง23271การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์(3X)3/5-3/9160
ง23271การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์(3Y)3/10-3/14150
ง23273แปรรูปอาหาร(3X)3/5-3/9160
ง23273แปรรูปอาหาร(3Y)3/10-3/14150
ท20206ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ(3X)3/5-3/9122
ท20206ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ(3Y)3/10-3/14100
ท20211การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง(2X)2/7-2/9110
ท20211การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง(2Y)2/10-2/14150
ท20212การใช้แหล่งเรียนรู้(1X)1/7-1/9120
ท20212การใช้แหล่งเรียนรู้(1Y)1/10-1/14120
พ20203แชร์บอล(1X)1/7-1/9120
พ20203แชร์บอล(1Y)1/10-1/14170
พ20206ตะกร้อ(3X)3/5-3/9160
พ20206ตะกร้อ(3Y)3/10-3/14150
พ20207กระบี่(2X)2/7-2/9110
พ20207กระบี่(2Y)2/10-2/14150
ว20202สารน่ารู้(1X)1/5-1/6351
ว20202สารน่ารู้(1Y)1/10-1/14170
ว20202สารน่ารู้(1X)1/7-1/9120
ว20202สารน่ารู้(1Y)1/10-1/14120
ว20208สารและการเปลี่ยนแปลง(2X)2/5-2/6330
ว20208สารและการเปลี่ยนแปลง(2Y)2/10-2/14150
ว20208สารและการเปลี่ยนแปลง(2X)2/7-2/9110
ว20208สารและการเปลี่ยนแปลง(2Y)2/10-2/14150
ว20209ดวงดาวในเอกภพ(3X)3/5-3/9160
ว20209ดวงดาวในเอกภพ(3Y)3/10-3/14150
ว20209ดวงดาวในเอกภพ(3X)3/5-3/9160
ว20209ดวงดาวในเอกภพ(3Y)3/10-3/14150
ศ20206หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3X)3/5-3/9160
ศ20206หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3Y)3/10-3/14150
ศ20210การเขียนภาพสัตว์(3X)3/5-3/9160
ศ20210การเขียนภาพสัตว์(3Y)3/10-3/14150
ศ20212การเขียนภาพการ์ตูน(2X)2/7-2/9110
ศ20212การเขียนภาพการ์ตูน(2Y)2/10-2/14150
ศ20215งานกระดาษ(3X)3/5-3/9160
ศ20215งานกระดาษ(3Y)3/10-3/14150
ศ20218การออกแบบ2(1X)1/7-1/9120
ศ20218การออกแบบ2(1Y)1/10-1/14170
ศ20222ดนตรีไทย-ขับร้องไทย(2Y)2/10-2/1450
ศ20224ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด(3Y)3/10-3/14100
ศ20234ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด(2Y)2/10-2/1490
ศ20236วงโยธวาทิต(3Y)3/10-3/1490
ส20212ท้องถิ่นของเรา2(1X)1/7-1/9120
ส20212ท้องถิ่นของเรา2(1Y)1/10-1/14170
ส20241โลกศึกษา(3X)3/5-3/9160
ส20241โลกศึกษา(3Y)3/10-3/14150
ส22202อาเซียนศึกษา(2X)2/7-2/9110
ส22202อาเซียนศึกษา(2Y)2/10-2/14150
ส22204การปกครองท้องถิ่นไทย1(2X)2/7-2/9110
ส22204การปกครองท้องถิ่นไทย1(2Y)2/10-2/14110
ส23201กฏหมายกับชีวิต(3X)3/5-3/9160
ส23201กฏหมายกับชีวิต(3Y)3/10-3/14150
อ20202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด(1X)1/7-1/9120
อ20202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด(1Y)1/10-1/14120
อ20210ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร(2X)2/7-2/9110
อ20210ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร(2Y)2/10-2/14100
อ20212ภาษาอังกฤษรอบรู้(3X)3/5-3/9160
อ20212ภาษาอังกฤษรอบรู้(3Y)3/10-3/14150