รายชื่อวิชาทั้งหมด

Total 88 result(s).
รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่รับจำนวนที่รับรับสมัครอีก
ค20202คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1X)1/8-1/1180
ค20202คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1Y)1/12-1/1461
ค20206คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3X1)3/5-3/6170
ค20206คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y1)3/10 - 3/14100
ค20206คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3X2)3/7-3/9100
ค20206คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y2)3/10 - 3/14101
ง20292การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3X)3/5-3/6172
ง20292การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3Y)3/10 - 3/14100
ง20293การตัดต่อวีดีโอ(3X)3/5-3/6170
ง20293การตัดต่อวีดีโอ(3Y)3/10 - 3/14100
ง20294การนำเสนอข้อมูล(3X)3/5-3/6171
ง20294การนำเสนอข้อมูล(3Y)3/10 - 3/14100
ง20295เครื่องมือช่างพื้นฐาน(3X)3/7-3/9100
ง20295เครื่องมือช่างพื้นฐาน(3Y)3/10 - 3/14100
ง21203ออกแบบดีไซน์1(1X)1/8-1/1180
ง21203ออกแบบดีไซน์1(1Y)1/12-1/1460
ง21205งานธุรกิจ(1X)1/8-1/1180
ง21205งานธุรกิจ(1Y)1/12-1/1460
ง21209เครื่องคิดคำนวณ(1Y)1/12-1/1461
ง21210บัญชีครัวเรือน(1Y)1/12-1/1483
ง21212บัญชีพอเพียง(1X)1/8-1/1180
ง21212บัญชีพอเพียง(1Y)1/12-1/1461
ง23244การสร้างเว็ปไซต์(3X)3/5-3/6174
ง23244การสร้างเว็ปไซต์(3Y)3/10 - 3/14100
ง23245บัญชีบริการ(3X)3/7-3/9100
ง23245บัญชีบริการ(3Y)3/10 - 3/14100
ง23264เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3X)3/7-3/9105
ง23264เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3Y)3/10 - 3/14100
ท20202การใช้แหล่งเรียนรู้(1X)1/8-1/1180
ท20202การใช้แหล่งเรียนรู้(1Y)1/12-1/1462
ท20204การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3X1)3/7-3/9100
ท20204การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3Y1)3/10 - 3/14103
ท20204การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3X2)3/7-3/9106
ท20204การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3Y2)3/10 - 3/14103
ท20204การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3X3)3/7-3/9100
ท20204การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3Y3)3/10 - 3/14100
ท20206ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ(3X)3/7-3/9100
ท20206ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ(3Y)3/10 - 3/14100
ท20209ภาษาไทยในเพลง (1X1)1/8-1/1180
ท20209ภาษาไทยในเพลง (1Y1)1/12-1/1460
ท20209ภาษาไทยในเพลง (1X2)1/8-1/1180
ท20209ภาษาไทยในเพลง (1Y2)1/12-1/1461
พ20204เปตอง(1X)1/8-1/1180
พ20204เปตอง(1Y)1/12-1/1460
พ20206ตะกร้อวง(3X)3/7-3/9100
พ20206ตะกร้อวง(3Y)3/10 - 3/14100
ว20201รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น(1X1)1/8-1/1180
ว20201รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น(1Y1)1/12-1/1460
ว20209ดวงดาวในเอกภพ(3X1)3/7-3/9100
ว20209ดวงดาวในเอกภพ(3Y1)3/10 - 3/14100
ว20209ดวงดาวในเอกภพ(3X2)3/5-3/6175
ว20209ดวงดาวในเอกภพ(3Y2)3/10 - 3/14100
ว21208อินโทรกราฟิก(1X)1/8-1/1180
ว21208อินโทรกราฟิก(1Y)1/12-1/1460
ว21241การสร้างภาพเคลื่อนไหว(1X)1/8-1/1180
ว21241การสร้างภาพเคลื่อนไหว(1Y)1/12-1/1460
ว21242โปรแกรมสำนักงาน(1X)1/8-1/1180
ว21242โปรแกรมสำนักงาน(1Y)1/12-1/1461
ว21243หุ่นยนต์(1X)1/8-1/1180
ว21243หุ่นยนต์(1Y)1/12-1/1461
ว21244หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(1X)1/8-1/1180
ว21244หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(1Y)1/12-1/1460
ว21245กราฟฟิกและการออกแบบ(1X)1/8-1/1180
ว21245กราฟฟิกและการออกแบบ(1Y)1/12-1/1463
ศ20206หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3X)3/7-3/9100
ศ20206หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3Y)3/10 - 3/14100
ศ20210การเขียนภาพสัตว์(3X)3/7-3/9100
ศ20210การเขียนภาพสัตว์(3Y)3/10 - 3/14100
ศ20215งานกระดาษ(3X)3/7-3/9100
ศ20215งานกระดาษ(3Y)3/10 - 3/14100
ศ20218การออกแบบ2(1X)1/8-1/1180
ศ20218การออกแบบ3(1Y)1/12-1/1461
ศ20219รำวงมาตรฐาน(3X)3/7-3/9100
ศ20219รำวงมาตรฐาน(3Y)3/10 - 3/14100
ศ20220อังกะลุง(1X)1/8-1/1180
ศ20220อังกะลุง(1Y)1/12-1/1460
ศ20224วงโยธวาทิต(3Y)3/10 - 3/1400
ศ20224ดนตรีไทยตามความถนัด(3Y)3/10 - 3/1400
ศ20242โขนละคร(1X)1/8-1/1181
ศ20242โขนละคร(1Y)1/12-1/1466
ส20212ท้องถิ่นของเรา2(1X)1/8-1/1180
ส20212ท้องถิ่นของเรา2(1Y)1/12-1/1460
ส20242โลกศึกษา(3X)3/7-3/9100
ส20242โลกศึกษา(3Y)3/10 - 3/14100
ส23202กฏหมายกับชีวิต(3X)3/7-3/9100
ส23202กฏหมายกับชีวิต(3Y)3/10 - 3/14100
อ20208อังกฤษพาเพลิน(1X)1/8-1/1180
อ20208อังกฤษพาเพลิน(1Y)1/12-1/14102