รายชื่อวิชาทั้งหมด

Total 144 result(s).
รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่รับจำนวนที่รับรับสมัครอีก
ส23201กฏหมายกับชีวิต(3X)3/7-3/10160
ส23201กฏหมายกับชีวิต(3Y)3/11-3/14100
ง21250กราฟฟิกและการออกแบบ(1X)1/8-1/1190
ง21250กราฟฟิกและการออกแบบ(1Y)1/12-1/1480
5ISXการงานอาชีพฯ5/1-5/7234
5ISYการงานอาชีพฯ5/8,5/10-5/13310
2ISXการงานอาชีพฯ1X2/5-2/10140
2ISXการงานอาชีพฯ2X2/5-2/10140
2ISYการงานอาชีพฯ2Y2/11-2/1490
2ISXการงานอาชีพฯ3X2/5-2/10140
2ISYการงานอาชีพฯ3Y2/11-2/1490
2ISXการงานอาชีพฯ4X2/5-2/10140
2ISYการงานอาชีพฯ4Y2/11-2/1490
2ISXการงานอาชีพฯ5X2/5-2/10148
2ISYการงานอาชีพฯ5Y2/11-2/1490
2ISXการงานอาชีพฯ6X2/5-2/10140
2ISYการงานอาชีพฯ6Y2/11-2/1490
2ISXการงานอาชีพฯ7X2/5-2/10141
2ISYการงานอาชีพฯ7Y2/11-2/1490
2ISXการงานอาชีพฯ8X2/5-2/10141
2ISYการงานอาชีพฯ8Y2/11-2/1490
2ISXการงานอาชีพฯ9X2/5-2/10140
2ISYการงานอาชีพฯ9Y2/11-2/1490
2ISYการงานอาชีพฯY2/11-2/1490
ง23270การจัดสวนถาดแบบชื้น(3X)3/7-3/10160
ง23270การจัดสวนถาดแบบชื้น(3Y)3/11-3/14100
ง20293การตัดต่อวีดีโอ (3X)3/7-3/10160
ง20293การตัดต่อวีดีโอ (3Y)3/11-3/14100
ง20291การนำเสนอข้อมูล(3X)3/7-3/101611
ง20291การนำเสนอข้อมูล(3Y)3/11-3/14100
ง20250การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1X)1/8-1/1190
ง23244การสร้างเว็บไซต์ (3Y)3/11-3/14100
ง23244การสร้างเว็บไซต์E (3X)3/5-3/6350
ศ20216การออกแบบ1(1X)1/8-1/1190
ศ20216การออกแบบ1(1Y)1/12-1/1480
ง20292การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3X)3/7-3/10160
ง20292การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3Y)3/11-3/14100
ท20207การอ่านและพิจารณาหนังสือ(3X)3/7-3/10165
ท20207การอ่านและพิจารณาหนังสือ(3Y)3/11-3/14103
ท20201การใช้แหล่งเรียนรู้(1X)1/8-1/1192
ท20201การใช้แหล่งเรียนรู้(1Y)1/12-1/1480
5ISXคณิตศาสตร์15/1-5/7230
5ISYคณิตศาสตร์15/8,5/10-5/133124
5ISXคณิตศาสตร์25/1-5/7230
5ISYคณิตศาสตร์25/8,5/10-5/133113
2ISXคณิตศาสตร์X2/5-2/10140
2ISYคณิตศาสตร์Y2/11-2/1490
ค20205คณิตศาสตร์เสริมทักษะ (3X)3/7-3/10167
ค20205คณิตศาสตร์เสริมทักษะ (3Y)3/11-3/14100
ค20201คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1X)1/8-1/1190
ค20201คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1Y)1/12-1/1480
ค20205คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y)3/11-3/14100
ค20205คณิตศาสตร์เสริมทักษะE(3X)3/5-3/6340
ศ20215งานกระดาษ1(3X)3/7-3/10160
ศ20215งานกระดาษ1(3Y)3/11-3/14102
ง21205งานธุรกิจ1(1X)1/8-1/1190
ง21205งานธุรกิจ1(1Y)1/12-1/1480
ศ20223ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด (นาฎศิลป์)(3Y)3/14105
ศ20223ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด(ดนตรีไทย)(3Y)3/1450
ว20206ดวงดาวในเอกภพ(3X)3/7-3/10160
ว20206ดวงดาวในเอกภพ(3Y)3/11-3/14100
ว20206ดวงดาวในเอกภพ1(3Y)3/11-3/14100
ว20206ดวงดาวในเอกภพ1E(3X)3/5-3/6332
5ISXต่างประเทศ5/1-5/7230
5ISYต่างประเทศ5/8,5/10-5/13310
2ISXต่างประเทศX2/5-2/10140
2ISYต่างประเทศY2/11-2/1490
ส20101ท้องถิ่นของเรา1(1X)1/8-1/1195
ส20101ท้องถิ่นของเรา1(1Y)1/12-1/1484
ส20101ท้องถิ่นของเรา1S(1X)1/8-1/1195
ส20101ท้องถิ่นของเรา1S(1Y)1/12-1/1485
ง21206บัญชี (1X)1/8-1/1190
ง21206บัญชี (1Y)1/12-1/1480
ง21210บัญชีครัวเรือน(1X)1/8-1/1190
ง23263บัญชีบริการ (3X)3/7-3/101612
ง23263บัญชีบริการ (3Y)3/11-3/14104
อ20207ภาษาอังกฤษพาเพลิน(1X)1/8-1/1190
อ20207ภาษาอังกฤษพาเพลิน(1Y)1/12-1/1480
อ20211ภาษาอังกฤษรอบรู้(3X)3/7-3/10168
อ20211ภาษาอังกฤษรอบรู้(3Y)3/11-3/14100
5ISXภาษาไทย15/1-5/7234
5ISYภาษาไทย15/9280
5ISXภาษาไทย25/1-5/7230
2ISXภาษาไทยX2/5-2/10140
2ISYภาษาไทยY2/11-2/1490
ศ20235วงโยธวาทิต(3Y)3/14101
5ISXวิทยาศาสตร์15/1-5/7230
5ISYวิทยาศาสตร์15/8,5/10-5/13315
2ISXวิทยาศาสตร์1X2/5-2/10140
2ISYวิทยาศาสตร์1Y2/11-2/1490
5ISXวิทยาศาสตร์25/1-5/7230
5ISYวิทยาศาสตร์25/8,5/10-5/133129
2ISXวิทยาศาสตร์2X2/5-2/10140
2ISYวิทยาศาสตร์2Y2/11-2/1490
5ISXวิทยาศาสตร์35/1-5/7230
5ISYวิทยาศาสตร์35/8,5/10-5/133123
5ISXวิทยาศาสตร์45/1-5/7230
5ISXศิลปะ5/1-5/7230
5ISYศิลปะ5/8,5/10-5/13310
2ISYศิลปะ(ดนตรีไทย)2/14110
2ISYศิลปะ(วงโย)2/1490
2ISYศิลปะ12/11-2/1490
2ISXศิลปะ1X2/5-2/10140
2ISXศิลปะ2X2/5-2/10140
2ISXศิลปะ3x2/5-2/10142
5ISXสังคมฯ5/1-5/7232
5ISYสังคมฯ5/8,5/10-5/13310
5ISXสังคมฯ15/1-5/7230
5ISYสังคมฯ15/8,5/10-5/13310
2ISXสังคมฯ1X2/5-2/10140
2ISYสังคมฯ1Y2/11-2/1490
2ISXสังคมฯ2X2/5-2/10140
2ISYสังคมฯ2Y2/11-2/1490
2ISXสังคมฯ3X2/5-2/10140
2ISYสังคมฯ3Y2/11-2/1493
ว20201สารน่ารู้(1) (1X)1/8-1/1190
ว20201สารน่ารู้(1) (1Y)1/12-1/1482
ว20201สารน่ารู้(1X)1/8-1/1190
ว20201สารน่ารู้(1Y)1/12-1/1484
5ISXสุขศึกษาและพละศึกษา5/1-5/7233
5ISYสุขศึกษาและพละศึกษา(ฟุตบอล)5/14251
2ISXสุขศึกษาและพละศึกษาX2/5-2/10140
2ISYสุขศึกษาและพละศึกษาY2/11-2/1490
ง21243หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (1X)1/8-1/1190
ง21243หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (1Y)1/12-1/1480
ศ20205หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3X)3/7-3/10160
ศ20205หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3Y)3/11-3/14100
ง21223หุ่นยนต์ (1X)1/8-1/1190
ง21223หุ่นยนต์ (1Y)1/12-1/1480
ง21203ออกแบบดีไซน์1 (1X)1/8-1/1190
ง21203ออกแบบดีไซน์1(1Y)1/12-1/1480
ง21209เครื่องคำนวณ(1X)1/8-1/1190
ง23264เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3X)3/7-3/10160
ง23264เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3Y)3/11-3/14100
พ20203แชร์บอล(1X)1/8-1/1190
พ20203แชร์บอล(1Y)1/12-1/1480
พ20205แบตมินตัน(3X)3/7-3/10160
พ20205แบตมินตัน(3Y)3/11-3/14100
ศ20242โขนละคร (1X)1/8-1/1198
ศ20242โขนละคร (1Y)1/12-1/1481
ง20290โปรแกรมสำนักงาน(1X)1/8-1/1190
ง20290โปรแกรมสำนักงาน(1Y)1/12-1/1480
ส20241โลกศึกษา(3X)3/7-3/10161
ส20241โลกศึกษา(3Y)3/11-3/14100