รายชื่อวิชาทั้งหมด

Total 97 result(s).
รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่รับจำนวนที่รับรับสมัครอีก
อ20211ภาษาอังกฤษรอบรู้(3X)3/5-3/9150
อ20211ภาษาอังกฤษรอบรู้(3Y)3/10-3/14150
อ20209ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร(2X)2/7-2/9110
อ20209ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร(2Y)2/10-2/14170
อ20207ภาษาอังกฤษพาเพลิน(1X)1/7-1/9140
อ20207ภาษาอังกฤษพาเพลิน(1Y)1/10-1/14200
ส23201กฎหมายกับชีวิต(3X)3/5-3/9150
ส23201กฎหมายกับชีวิต(3Y)3/10-3/14150
ส22204การปกครองท้องถิ่นไทย(2X)2/7-2/9110
ส22204การปกครองท้องถิ่นไทย(2Y)2/10-2/14170
ส22202อาเซียนศึกษา(2X)2/7-2/9110
ส22202อาเซียนศึกษา(2Y)2/10-2/14170
ส20241โลกศึกษา(3X)3/5-3/9150
ส20241โลกศึกษา(3Y)3/10-3/14150
ส20101ท้องถิ่นของเรา1(1X)1/7-1/9142
ส20101ท้องถิ่นของเรา1(1Y)1/10-1/142013
ศ20235วงโยธวาทิต(3Y)3/10-3/1480
ศ20233ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด(2Y)2/10-2/14100
ศ20223ดนตรีไทยตามความถนัด(3Y)3/10-3/14100
ศ20221ดนตรีไทย-ขับร้องเพลงไทย(2Y)2/10-2/1450
ศ20216การออกแบบ(1X)1/7-1/9140
ศ20216การออกแบบ(1Y)1/10-1/14200
ศ20215งานกระดาษ(3X)3/5-3/9150
ศ20215งานกระดาษ(3Y)3/10-3/14150
ศ20212การเขียนภาพการ์ตูน(2X)2/7-2/9110
ศ20212การเขียนภาพการ์ตูน(2Y)2/10-2/14170
ศ20209เขียนภาพสัตว์(3X)3/5-3/9150
ศ20209เขียนภาพสัตว์(3Y)3/10-3/14150
ศ20205หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3X)3/5-3/9150
ศ20205หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3Y)3/10-3/14150
ว20207เคมีน่ารู้(2X)2/5-2/6340
ว20207เคมีน่ารู้(2Y)2/10-2/14177
ว20206ดาราศาสตร์น่ารู้(3X)3/5-3/9150
ว20206ดาราศาสตร์น่ารู้(3Y)3/10-3/14150
ว20202สารน่ารู้(1X)1/5-1/6340
ว20202สารน่ารู้(1Y)1/10-1/14205
พ20205แบดมินตัน(3X)3/5-3/9150
พ20205แบดมินตัน(3Y)3/10-3/14150
พ20203แชร์บอล(2X)2/7-2/9110
พ20203แชร์บอล(2Y)2/10-2/14170
พ20201ยืดหยุ่น(1X)1/7-1/9142
พ20201ยืดหยุ่น(1Y)1/10-1/14200
ท20211การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง(2X)2/7-2/9110
ท20211การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง(2Y)2/10-2/14175
ท20207การอ่านและพิจารณาหนังสือ(3X)3/5-3/9154
ท20207การอ่านและพิจารณาหนังสือ(3Y)3/10-3/14158
ท20201การใช้แหล่งเรียนรู้(1X)1/7-1/9141
ท20201การใช้แหล่งเรียนรู้(1Y)1/10-1/14202
ง23271การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์(3X)3/5-3/9150
ง23271การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์(3Y)3/10-3/14150
ง23270การจัดสวน(3X)3/5-3/9150
ง23270การจัดสวน(3Y)3/10-3/14150
ง23269โครงงานอาชีพ(3X)3/5-3/9150
ง23269โครงงานอาชีพ(3Y)3/10-3/14158
ง23264เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3X)3/5-3/9150
ง23264เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3Y)3/10-3/14150
ง23262ช่างอาหารไทย(3X)3/5-3/9150
ง23262ช่างอาหารไทย(3Y)3/10-3/14150
ง23244การสร้างเว็บไซต์(3X)3/5-3/9150
ง23244การสร้างเว็บไซต์(3Y)3/10-3/14150
ง23215บัญชี 5(3X)3/5-3/9151
ง23215บัญชี 5(3Y)3/10-3/14155
ง22267การจักสานไม้ไผ่(2X)2/7-2/9110
ง22267การจักสานไม้ไผ่(2Y)2/10-2/14172
ง22266ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(2X)2/7-2/9110
ง22266ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(2Y)2/10-2/14170
ง22265การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์(2X)2/7-2/9110
ง22265การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์(2Y)2/10-2/14175
ง22262งานดอกไม้ประดิษฐ์(2X)2/7-2/9110
ง22251เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์(2X) 2/5-2/6330
ง22250หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(2X)2/7-2/9110
ง22250หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(2Y)2/10-2/14170
ง22223การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(2X)2/7-2/9110
ง22223การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(2Y)2/10-2/14170
ง22213บัญชี3(2X) 2/7-2/9115
ง22213บัญชี3(2Y) 2/10-2/14176
ง22204สร้างสรรค์งานประดิษฐ์(2X)2/7-2/9110
ง22204สร้างสรรค์งานประดิษฐ์(2Y)2/10-2/14170
ง21250กราฟิกและการออกแบบ(1Y)1/10-1/14200
ง21249การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น1(1X)1/5-1/6330
ง21248เครื่องบินเล็ก(1X) 1/7-1/9140
ง21248เครื่องบินเล็ก(1Y) 1/10-1/14204
ง21211บัญชี1(1X) 1/7-1/9140
ง21211บัญชี1(1Y) 1/10-1/14200
ง21210บัญชีครัวเรือน(1X)1/7-1/9144
ง21209เครื่องคำนวณ(1X)1/7-1/9140
ง21209เครื่องคำนวณ(1Y)1/10-1/14203
ง21204ทักษะงานช่าง(1X)1/7-1/9140
ง21204ทักษะงานช่าง(1Y)1/10-1/14200
ง21203ออกแบบดีไซน์1(1X)1/7-1/9140
ง21203ออกแบบดีไซน์1(1Y)1/10-1/14200
ค20205คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3X)3/5-3/9150
ค20205คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y)3/10-3/14152
ค20203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2X)2/5-2/6330
ค20203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2Y)2/10-2/14174
ค20201คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1X)1/5-1/6330
ค20201คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1Y)1/10-1/14200