บัญชี 5(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกรธิดา ธัญนันท์ม. 3/11
2.เด็กหญิงปิ่นสุดา ตันติกุลม. 3/11
3.เด็กหญิงมุกอันดา ยองม. 3/11
4.เด็กหญิงเกดแก้ว หมวกเมืองม. 3/11
5.เด็กหญิงสุวภัทร ปกัญสิทธิ์ม. 3/11
6.เด็กหญิงพิชชา จิรธาดาพรม. 3/11
7.เด็กหญิงธนภัทร ฤทธิจักรม. 3/11
8.เด็กหญิงกานต์พิชชา เกษมสุขภูมิม. 3/11
9.เด็กหญิงจอมสุดา ทศานนท์ม. 3/11
10.เด็กหญิงดวงใจ คำแก้วม. 3/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23215

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • ครูบรรจุใหม่บัญชี