วิทยาศาสตร์2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 2 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายพีระภัทร เด็ดทองหลางม. 5/8
2.นายแสนบุญ ศิริยศม. 5/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

29 คน

ครูผู้สอน

  • นายวิสูตร เดชเมือง