การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสิชล ไชยพงศ์ม. 3/10
2.เด็กชายสรณัฐ ศรีศิลปอุดมม. 3/10
3.เด็กชายเทวา เจริญบุตรม. 3/10
4.เด็กชายปริชญ์ ฉิมมีม. 3/10
5.เด็กชายธนพล เขียนนอกม. 3/10
6.เด็กชายกฤษกร อัญญะมณีม. 3/10
7.เด็กหญิงพิชชากร กองมายม. 3/10
8.เด็กหญิงต้องรัก แช่มลือนามม. 3/10
9.นางสาวสุจิรา อู่งามสินม. 3/10
10.เด็กหญิงอภิษฎา ชูเลื่อนม. 3/10
11.นายพิชาภพ รักษาบุญม. 3/12
12.นายปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่นม. 3/12
13.เด็กชายอนันดา คงเกิดม. 3/12
14.เด็กชายธนพล เนตรยังม. 3/12
15.เด็กชายวีร์ศรัณย์ เคล้าคลึงม. 3/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23271

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปรีชา กิจจาการ