การจัดสวน(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกานต์ จิตต์แพทย์ม. 3/10
2.เด็กชายธนกร เตียนพลกรังม. 3/10
3.เด็กชายวุฒิพงษ์ ท่วงทีม. 3/10
4.เด็กชายจิราวุฒ เลาหะจินดาม. 3/10
5.เด็กชายสิชล ไชยพงศ์ม. 3/10
6.เด็กชายพัชรพล นพพันธ์ม. 3/10
7.เด็กชายสรณัฐ ศรีศิลปอุดมม. 3/10
8.เด็กชายเทวา เจริญบุตรม. 3/10
9.เด็กชายปริชญ์ ฉิมมีม. 3/10
10.เด็กชายวิทวัช เกิดเพิ่มม. 3/13
11.เด็กชายณธกฤต เตชชินสิริกุลม. 3/13
12.เด็กชายอัคริณม์ รุ่งสว่างม. 3/13
13.เด็กหญิงนงนภัส วุฒิสารม. 3/13
14.เด็กหญิงสุดารัตน์ สืบเสาะจบม. 3/13
15.เด็กหญิงวิสสุตา อายุวัฒน์ม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23270

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน