วิทยาศาสตร์1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ม. 5/1
2.นายปิยะพัฒน์ วัชรวัฒนากุลม. 5/1
3.นายอนุรักษ์ ระวังพาลม. 5/1
4.นางสาวรัตนกาญจน์ คมพิจักษ์โภคินม. 5/1
5.นางสาวหิรัญญากรณ์ หิรัญม. 5/1
6.นางสาวสาริศา พุทธิวนิชม. 5/1
7.นางสาวศรัณย์พร สมคุณากรกุลม. 5/1
8.นางสาวภัทราพร พลพวกุลม. 5/1
9.นางสาวชัญญา ผิวเหลืองม. 5/2
10.นางสาวพัชรวรินทร์ แผงนอกม. 5/2
11.นางสาวสิรินดา มะมาม. 5/2
12.นางสาวอภิญญา ผุสิงห์ม. 5/2
13.นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิจม. 5/3
14.นายกฤต อำนาจจงจรูญม. 5/5
15.นายชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์ม. 5/5
16.นายพงศกร ศรียรรยงค์ม. 5/5
17.นายจีรภัทร สกุลทรัพย์วัฒนาม. 5/5
18.นายศุภณัฐ โคตรธารินม. 5/5
19.นายณัฐนุชา คนหลักม. 5/6
20.นายบดินทร์ ภูมิสถานม. 5/6
21.นางสาวธัญธร รัตติจิรวัฒน์ม. 5/6
22.นางสาวปัญญดา นานกระโทกม. 5/6
23.นางสาวธิตาภรณ์ แหนคำม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต