อังกฤษพาเพลิน(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปวีณ์สุดา กองปัญญาม. 1/13
2.เด็กหญิงสิรินทรา เหล็กลอยม. 1/13
3.เด็กหญิงภูษิตรา เภาชิตม. 1/13
4.เด็กหญิงกนกรดา พังโพธิ์ม. 1/13
5.เด็กหญิงชนากานต์ ไชยเทศม. 1/13
6.เด็กหญิงปุณรดา รุ่งแสงทิตยาม. 1/13
7.เด็กหญิงวริศรา อดทนม. 1/14
8.เด็กหญิงกุญธิยาดา คำบุตดาม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20208

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวศิริลักษณ์ มาหินกอง