เครื่องมือช่างพื้นฐาน(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวัฒน์ แก่นท้าวม. 3/10
2.เด็กชายปรเมษ อนูปกิจม. 3/10
3.เด็กชายเจษฎา ศรีหริ่งม. 3/10
4.เด็กชายปราการ บุญใสม. 3/11
5.เด็กชายพัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุลม. 3/11
6.เด็กชายธนาดล แสงเพ็ญพราวม. 3/11
7.เด็กชายสิทธวีร์ บุญเกิ่งม. 3/11
8.เด็กหญิงธนภัทร แพ่งคำม. 3/12
9.เด็กชายสรณัฐ ปะกะถังม. 3/13
10.เด็กหญิงเมธปิยา ทัดศรีม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20295

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายชัยสิทธิ์ ชูประสูตร