เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐชนน แก้วเลี่ยมม. 3/5
2.เด็กชายธนภัทร นีอำมาตย์ม. 3/5
3.เด็กหญิงอมรรัตน์ สัญญาม. 3/5
4.เด็กหญิงธนศมล นาควิจิตรม. 3/5
5.เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์ทองม. 3/5
6.เด็กหญิงสุพิชชา จีนหลักร้อยม. 3/7
7.เด็กหญิงชนาภา สังข์แก้วม. 3/7
8.เด็กหญิงธนพร ตั้งสิริกุลชัยม. 3/8
9.เด็กหญิงพิมพ์อักษร ภูครองนาคม. 3/8
10.เด็กหญิงภัทรวรรณ ธรรมจุลสถิตย์ม. 3/8
11.เด็กหญิงญาตาวี ทาเอื้อม. 3/8
12.เด็กหญิงธนพร เจริญโชติม. 3/8
13.เด็กหญิงเธียรชมภู แสนสุดม. 3/9
14.เด็กหญิงเกร็ดแก้ว ผิวอ่อนม. 3/9
15.เด็กหญิงลภัสรดา ศรีสากลม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23264

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์