เครื่องมือช่างพื้นฐาน(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายตุลย์ พฤกษะศรีม. 3/8
2.เด็กชายโชคเจริญ หีบเพชรม. 3/8
3.เด็กชายวชิรภัทร์ มั่นมาม. 3/8
4.เด็กชายณัฐภณ ทูคำมีม. 3/9
5.เด็กชายญาณพงศ์ กุศลม. 3/9
6.เด็กชายณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ม. 3/9
7.เด็กชายวชิรวิทย์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 3/9
8.เด็กชายจิรเดช ฤกษ์มงคลเดชม. 3/9
9.เด็กชายปราบดา มากุญชรม. 3/9
10.เด็กชายพฤฒินันท์ นิยมม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20295

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายชัยสิทธิ์ ชูประสูตร