ภาษาอังกฤษรอบรู้(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพิมพ์ปญา แสนสุขม. 3/10
2.เด็กชายพชร อันล้ำเลิศม. 3/11
3.เด็กชายนรบดี หมอเมืองม. 3/11
4.เด็กหญิงพรพิชยา บุญทันสุนีม. 3/12
5.เด็กหญิงอภิสรา ชลประสิทธิ์ม. 3/12
6.เด็กหญิงพีรญา ทองทาม. 3/12
7.เด็กชายณนน์ จงชาณสิทโธม. 3/13
8.เด็กชายธัญกร อีซาม. 3/13
9.เด็กชายชายติกรณ์ ถาเรืองโคตรม. 3/13
10.เด็กชายยศศักดิ์ ประสงค์สุขม. 3/13
11.เด็กชายภคพัศ มาฉิมมีม. 3/13
12.เด็กหญิงสุภัสสร จิตต์อาจหาญม. 3/13
13.เด็กหญิงพิรดา แก้วนครม. 3/13
14.เด็กหญิงฉรินทร์ดา บุญกลิ่นม. 3/13
15.เด็กหญิงจิตรานุช ล้วนประพันธ์ม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20211

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวิมล อุปรไมยมาศ