การนำเสนอข้อมูล(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐพล ทองมีม. 3/10
2.เด็กชายนันทิพัฒน์ อุตมะม. 3/10
3.เด็กชายกันติชา สมอหอมม. 3/12
4.เด็กชายนครินทร์ ชัยสิทธิ์ม. 3/12
5.เด็กหญิงธัญลักษณ์ เฟื่องขจรม. 3/12
6.เด็กชายกิตติธัช แสนสลีม. 3/14
7.เด็กชายนทสรวง ปะมาม. 3/14
8.เด็กชายณัฐชนน ทัศนนพนันท์ม. 3/14
9.เด็กชายสิริวัฒน์ เจนอัศวเมธีม. 3/14
10.เด็กชายณพฤกษ์ สุขศรีขาวม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20294

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค