หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภาณุพงศ์ ไพรจันดาม. 3/10
2.นายศุภกิจ ใจดีม. 3/10
3.นางสาวจรัสทิพย์ หลีน้อยม. 3/10
4.นางสาวชลธิชา กุลโชติม. 3/10
5.นางสาวณิชารีย์ บุญชูดาวเรืองม. 3/10
6.เด็กชายวรเมธ ช้างเนียมม. 3/11
7.เด็กชายอิทธิพัทธ์ สันติธัญญาโชคม. 3/11
8.เด็กชายภีรเณศ ภัทรภูริภาสน์ม. 3/11
9.นายธนกฤต คงฉ้งม. 3/11
10.เด็กชายสรวิศ แปงมาม. 3/13
11.นายกฤตภาส สินโทม. 3/13
12.เด็กชายปริติภัทร รักษ์ศาสนาม. 3/13
13.เด็กชายภูพริษฐ์ ภัทรภูริภาสน์ม. 3/14
14.เด็กชายภูตะวัน สมุหเสนีโตม. 3/14
15.เด็กชายจักรริน ยืดยาวม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20206

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภากร ศิริโก