สารน่ารู้(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกีรติ บุรณสินม. 1/11
2.เด็กชายวรายุส ผลพินิจม. 1/11
3.เด็กหญิงผกาสินี เทศขวัญยืนม. 1/11
4.เด็กหญิงโยชิตา กลัดเข็มเพ็ชรม. 1/11
5.เด็กชายเควิน ยูบุญม. 1/12
6.เด็กชายญาณกวี ศรีโยหะม. 1/12
7.เด็กชายบูรพา อิ่มยืนยงม. 1/12
8.เด็กชายศิรชัช นวมนาคะม. 1/12
9.เด็กชายกิติชัย ตุนหนูแฟบม. 1/13
10.เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมภาม. 1/13
11.เด็กชายธีรภัทร์ ยาสกุลม. 1/13
12.เด็กชายพิชาภพ แก้วนาโอม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20202

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวปาจรีย์ เชาวดี