เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจารุวิทย์ นาคคำม. 3/10
2.เด็กชายพนัชกร สายสมบัติม. 3/10
3.เด็กหญิงปทิตตา กำจัดภัยม. 3/10
4.เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิลาม. 3/10
5.เด็กหญิงทักษพร อนันตบุตรม. 3/10
6.เด็กหญิงณิชาภัทร สารกุลม. 3/11
7.เด็กหญิงชลิตาพร หมอยาม. 3/11
8.เด็กหญิงภัชราภรณ์ อุ่นเอมม. 3/11
9.เด็กหญิงจารุวรรณ เนียมภารม. 3/11
10.เด็กหญิงสุวรรณา รุ่งศรีม. 3/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23264

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์