กฏหมายกับชีวิต(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายนรบดี หมอเมืองม. 3/11
2.นายอาชาไนย ชูชายม. 3/11
3.นางสาวธนภรณ์ ภูตะวันนะม. 3/11
4.เด็กชายจิราพิสิฐ พัชรเกษมอมรม. 3/12
5.เด็กหญิงประภัสสร วชิรเมธีกุลม. 3/12
6.นางสาวนัทธมน ปานแปะม. 3/12
7.เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ นาคช่วยม. 3/12
8.เด็กหญิงเอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพม. 3/12
9.เด็กหญิงสาวิตรี ตุลาสมบัติม. 3/12
10.เด็กหญิงปาริดาณี งามขำม. 3/12
11.เด็กหญิงสุธิดา รุ่งศรีม. 3/12
12.เด็กหญิงบัวบูชา สาลีพัฒนผลม. 3/13
13.เด็กหญิงพริม เกษมศักดิ์ม. 3/13
14.เด็กชายจักรภัทร ปัญญายงค์ม. 3/14
15.นางสาวพชรพรรณ แซ่เฮ้งม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส23201

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล