ดวงดาวในเอกภพ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูมิพัชร ชัชวาลม. 3/10
2.นายวุฒิพงษ์ ท่วงทีม. 3/10
3.เด็กชายพิริยะ ทองบุม. 3/10
4.นายภาธร โคลงฉันท์ม. 3/11
5.เด็กหญิงมาริสา นามหิรัญม. 3/11
6.เด็กหญิงมุกอันดา ยองม. 3/11
7.เด็กชายนภทีป์ แซ่เฮ้าม. 3/13
8.เด็กชายภูบดี ใคร่นุ่นภาม. 3/13
9.เด็กชายณัฏฐ์ชกฤษฎิ์ ยลไพบูลย์ม. 3/13
10.เด็กชายธนากร แป้นยิ้มม. 3/13
11.เด็กชายอนวัช เขื่อนธานีม. 3/14
12.เด็กชายธณภัทร์ ทองสิทธิ์ม. 3/14
13.เด็กชายกฤตณัฐ เชี่ยววิริยะกุลม. 3/14
14.นายอนุวัฒน์ กาลจักษ์ม. 3/14
15.นายสิรวิชญ์ สิมตะมะม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20209

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสันทนา สุวสิงห์