บัญชีพอเพียง(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชยุตม์ จารเขียนม. 1/13
2.เด็กชายธนโชติ ไชยมงคลม. 1/13
3.เด็กชายอติวิชญ์ อำไพม. 1/13
4.เด็กชายวิชชากร นิลเหลืองม. 1/13
5.เด็กชายวิศวะ สมุหเสนีโตม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21212

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายยศเส สิริสุขวิโรจน์