งานธุรกิจ1(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวรธิษณ์ คงทองม. 1/8
2.เด็กชายนัฐนนท์ แสงพายัพม. 1/8
3.เด็กชายจริฐา ผลเหตุม. 1/8
4.เด็กหญิงณัฐนันท์ อินอ่ำม. 1/8
5.เด็กหญิงเยาวธีร์ ทั่วด้าวม. 1/8
6.เด็กชายปวริศ ปานฉิมม. 1/9
7.เด็กชายขวัญแก้ว ต้นกัญญาม. 1/9
8.เด็กชายนนทวัฒน์ รื่นเริงม. 1/9
9.เด็กหญิงณัฐชยา ชนะกลางม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21205

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา