คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายขันทอง แก้วอนันต์ม. 3/10
2.นายธนกฤต ธรรมบุตรม. 3/11
3.เด็กชายบุริศร์ ชาติชำนิม. 3/11
4.นายชินวัตร สอนท่าโกม. 3/11
5.นางสาวธีรกานต์ ยิ่งแม่นอาจม. 3/11
6.เด็กหญิงอัจฉรา ภาคแก้วม. 3/11
7.เด็กชายณัฏชนนท์ แผนพุทธาม. 3/12
8.นายเอกรินทร์ บุญลาศม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางลักขณา ธนสารสิทธิกร