หุ่นยนต์(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนพัฒน์ อุทัยกาลม. 1/12
2.เด็กชายศัตรัฐ สมเจตนาม. 1/12
3.เด็กชายจิโรภาส รอนไพรินม. 1/12
4.เด็กชายพงศกร อินต๊ะวงค์ม. 1/12
5.เด็กชายศุภณัฐ ถาวรศักดิ์ม. 1/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21243

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม