บัญชีบริการ (3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 4 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศิวัช บุญรอดม. 3/7
2.เด็กชายธนกร สุโพธิ์ม. 3/7
3.เด็กชายจิรสิน สีหล้าม. 3/7
4.เด็กชายพานพบ สาริสระม. 3/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23263

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

12 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา