ภาษาอังกฤษรอบรู้(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปรีชาวุฒิ หล่อเจริญศิริม. 3/12
2.เด็กชายดิศรณ์ แจ้งสามสีม. 3/12
3.เด็กหญิงชวิศา คุณากรม. 3/12
4.เด็กชายปิติกร แซ่หลิ่วม. 3/13
5.เด็กชายปฏิภาณ โฆษิตพิทักษ์พงศ์ม. 3/13
6.เด็กชายธนรัตน์ ไชยทองศรีม. 3/13
7.เด็กชายณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ม. 3/13
8.เด็กหญิงอรปรียา ประสพม. 3/13
9.เด็กหญิงญานิศา ศรีเมืองบุญม. 3/13
10.เด็กชายพุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์ม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20211

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนัดตยา ตองอบ