ดนตรีไทย-ขับร้องไทย(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอภินันท์ อ่ำพาธม. 2/14
2.เด็กชายพุทธชาต จู้ฉิ้มม. 2/14
3.เด็กหญิงชญานิศ สิงหสุตม. 2/14
4.เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศุนาลัยม. 2/14
5.เด็กหญิงชัญญา วุฒิธนานันท์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20222

จำนวนที่รับ

5 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศิริ โชคสกุล