ภาษาอังกฤษรอบรู้(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนชัย ทองกลมม. 3/7
2.เด็กชายภาณุวิชญ์ อมตาริยกุลม. 3/7
3.เด็กหญิงพิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐม. 3/7
4.เด็กชายอดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์ม. 3/9
5.เด็กหญิงจิณห์นิภา มนตรีกุลม. 3/9
6.เด็กหญิงปิยากร สมันยีม. 3/9
7.เด็กหญิงมุขรินทร์ คำศรีม. 3/9
8.เด็กหญิงซียา โบแน็ตม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20211

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

8 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนัดตยา ตองอบ