ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเจษฎา ศรีหริ่งม. 2/10
2.เด็กชายจารุวิทย์ นาคคำม. 2/10
3.เด็กชายพนัชกร สายสมบัติม. 2/10
4.เด็กชายยศภัทร บัวสุขม. 2/10
5.เด็กชายเศรษฐกานต์ รัตนะม. 2/10
6.เด็กชายอัครพล พุ่มสอาดม. 2/10
7.เด็กชายณัฐวุฒิ คงนวลม. 2/10
8.เด็กชายเทพพระกาฬ จรรยากรม. 2/10
9.เด็กชายธนโชติ สมศรีสุขม. 2/12
10.เด็กชายนิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ม. 2/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20210

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม