การสร้างภาพเคลื่อนไหว(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปัณณทัต กินใบม. 1/12
2.เด็กชายภูมิศิลป์ สอนศิริม. 1/12
3.เด็กชายสิทธิชัย ทองแกมแก้วม. 1/12
4.เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ฤทธิ์จีนม. 1/13
5.เด็กหญิงณัฏฐพัชร รุจิโกมลสิริม. 1/13
6.เด็กหญิงภัณฑิรา อวยสวัสดิ์ม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21241

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวสันต์ อุส่าค้า