ออกแบบดีไซน์1(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอารดา อินทร์ขาวม. 1/12
2.เด็กหญิงวิจิตรา หุ้นเจริญม. 1/12
3.เด็กหญิงอริยะ ชไนเดอร์ม. 1/12
4.เด็กหญิงภัทรภร พูลเพิ่มม. 1/13
5.เด็กหญิงปุณยภรณ์ พงษ์พิกุลม. 1/13
6.เด็กชายธนกร ชนาสินพูลเดชม. 1/14
7.เด็กหญิงยิ่งรัก โพธิ์สุขม. 1/14
8.เด็กหญิงศศิพัชร์ บารมีนวโยธินม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21203

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์