ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพัสกร กอบกุลเจนกิจม. 2/10
2.เด็กชายอิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสวม. 2/14
3.เด็กชายสุรเมธ นำพาม. 2/14
4.เด็กชายฤทธิภูมิ ทองเฉลิมม. 2/14
5.เด็กชายนทสรวง ปะมาม. 2/14
6.เด็กชายเศรษฐศาสตร์ ขาวปานม. 2/14
7.เด็กชายพีรพงษ์ วัจนพยนต์ม. 2/14
8.เด็กชายธนวัฒน์ จันเพ็งม. 2/14
9.เด็กชายนครินทร์ จันทร์ทองม. 2/14
10.เด็กชายณัฐวุฒิ สุพลม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22266

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์