ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนชัย ทองกลมม. 2/7
2.เด็กชายวรกร กาญจนศิริปานม. 2/7
3.เด็กชายธนภัทร บัลลังค์แก้วม. 2/7
4.เด็กชายกรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ม. 2/7
5.เด็กชายบูรพา สกุลธัญญลักษณ์ม. 2/7
6.เด็กชายภาณุวิชญ์ อมตาริยกุลม. 2/7
7.เด็กหญิงเนริการ์ คำสมหมายม. 2/7
8.เด็กหญิงวริศรา แซ่อึ้งม. 2/7
9.เด็กหญิงขวัญพิชชา มากมาม. 2/7
10.เด็กหญิงวรรณวิษา ชัยสามหมอม. 2/7
11.เด็กหญิงวงศกร รามศิริม. 2/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22266

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์