บัญชีครัวเรือน(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชาญชัย มูนิคมม. 1/13
2.เด็กชายกิตติ ปลงรัมย์ม. 1/14
3.เด็กชายกิตติพัฒน์ ชมทองม. 1/14
4.เด็กชายกฤตธรรม ตั้งมั่นม. 1/14
5.เด็กหญิงจินตภา ยะโสภาม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21210

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน