หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกณวรรธน์ เวียงนิลม. 2/10
2.เด็กชายกฤษกร กฤษณะรังสรรค์ม. 2/10
3.เด็กชายธนวัฒน์ แก่นท้าวม. 2/10
4.เด็กชายปรเมษ อนูปกิจม. 2/10
5.เด็กชายธิติ ทำทองม. 2/10
6.เด็กหญิงศิริภัสสร อุทกศิริม. 2/10
7.เด็กหญิงศศิกรานต์ ปรางค์ทองม. 2/10
8.เด็กหญิงฐานิดา จันทร์ทาม. 2/10
9.เด็กหญิงนรมน สิขเรศม. 2/10
10.เด็กหญิงซียา โบแน็ตม. 2/10
11.เด็กชายภาณุพงศ์ เนตรมณีม. 2/13
12.เด็กชายสุรศักดิ์ ชาวนายม. 2/13
13.เด็กหญิงลียา โบแน็ตม. 2/13
14.เด็กชายพุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์ม. 2/14
15.เด็กหญิงสุธีกานต์ สุขกระโทกม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22250

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางจินตนา รามศิริ