การจัดสวนถาดแบบชื้น(3y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 13 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงโสรดา สายแก้วม. 3/10
2.เด็กชายณัฐปคัลภ์ พรรณภักดีม. 3/11
3.นายศิรดนัย พวงพุกม. 3/11
4.เด็กชายยศกร โตบัวม. 3/11
5.นางสาวอิศราภรณ์ กูกขุนทดม. 3/11
6.นายชุตินันท์ คำภักดีม. 3/13
7.นายณัฐพงศ์ นิลภูมิม. 3/13
8.เด็กชายสุธีร์ ทับเงินม. 3/13
9.เด็กหญิงขวัญจิรา วิเศษม. 3/13
10.นายยอดชาย พลขุนทดม. 3/14
11.นางสาวรสสุคนธ์ สงวนพันธุ์ม. 3/14
12.นางสาววรรทณา แป้นเงินม. 3/14
13.นางสาวอนุธิดา บุญญาม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23270

จำนวนที่รับ

18 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • ครูอัตราจ้าง การงานฯ