การจักสานไม้ไผ่(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายราชนาวี สังข์ขาวม. 2/7
2.เด็กชายจิรสิน สีหล้าม. 2/7
3.เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุขม. 2/7
4.เด็กชายอินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ม. 2/7
5.เด็กชายปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาม. 2/7
6.เด็กชายนวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผลม. 2/7
7.เด็กชายภูผา ก้องกังวาลนทีม. 2/7
8.เด็กหญิงเนริการ์ คำสมหมายม. 2/7
9.เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองแดงม. 2/7
10.เด็กชายคุณาธิป บุญทองม. 2/8
11.เด็กชายวชิรวิทย์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22267

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์