รำวงมาตรฐาน(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศิวัช บุญรอดม. 3/7
2.เด็กหญิงณัฐนิช อาชีวกิจสกุลม. 3/7
3.เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองแดงม. 3/7
4.เด็กหญิงกนิษฐา แถวอินทร์ม. 3/7
5.เด็กหญิงทัตชญา ไชยสุขทักษิณม. 3/7
6.เด็กหญิงวงศกร รามศิริม. 3/7
7.เด็กหญิงชยาภรณ์ ยอดยศม. 3/7
8.เด็กหญิงชาลิสา ประมงกิจม. 3/8
9.เด็กหญิงจันทร์จิรา บุตรแก้วม. 3/8
10.เด็กชายฉัตรชัย สอนวินิจฉัยม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20219

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญรัตน์ ปัญญาใส