ออกแบบดีไซน์1 (1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงษ์พันธุ์เที่ยงม. 1/8
2.เด็กหญิงอินทุ์อร มโนรัตน์ม. 1/8
3.เด็กหญิงพิมพิสา วอทองม. 1/10
4.เด็กหญิงนรินทิรา ฉ่ำฉิมม. 1/10
5.เด็กหญิงไอรดา สุวรรณศัยม. 1/10
6.เด็กหญิงกานต์สิรี ญาณเกียรติพงศ์ม. 1/10
7.เด็กหญิงวิชญา นิยมจันทร์ม. 1/10
8.เด็กชายสุวรรณภูมิ แสงผลม. 1/11
9.เด็กหญิงปณาลี เหล่าหงษ์ทองม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21203

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์