สารน่ารู้(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกุศลิน แซ่ลิ้มม. 1/5
2.เด็กชายชวนากร มุ่งเกยกลางม. 1/5
3.เด็กชายทินภัทร แก้วสีขาวม. 1/5
4.เด็กชายธนกฤต ยามาโมโทม. 1/5
5.เด็กชายธนวิน สุทธิสุนทรม. 1/5
6.เด็กชายปัญญวัฒน์ นิธิประภาวัฒน์ม. 1/5
7.เด็กชายรัชชานนท์ จำปาทิพย์ม. 1/5
8.เด็กหญิงกานต์พิชชา คงอภัยม. 1/5
9.เด็กหญิงณัฐชา ธราธรอนันต์ม. 1/5
10.เด็กหญิงณิชชาอร แซ่เหยาม. 1/5
11.เด็กหญิงทรรศิกา กวางเส็งม. 1/5
12.เด็กหญิงปณิตา จารุจิตรม. 1/5
13.เด็กหญิงปภัชญา พรมคุณม. 1/5
14.เด็กหญิงโยษิตา เพิ่มพูนม. 1/5
15.เด็กหญิงวนสนันท์ เจียรรุจิระกุลม. 1/5
16.เด็กหญิงสุชญา บางต่ายม. 1/5
17.เด็กชายณภัทร วรศุภมงคลม. 1/6
18.เด็กชายณัฐนนท์ ศิริบุญนามม. 1/6
19.เด็กชายธนินท์ธร พงค์นพนันท์ม. 1/6
20.เด็กชายนริศ ธัญญการม. 1/6
21.เด็กชายพีรวิชญ์ บรรณารักษ์ม. 1/6
22.เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมายสมม. 1/6
23.เด็กหญิงกิรณา พิพิธยากรม. 1/6
24.เด็กหญิงชลกาญจน์ บุญยืนม. 1/6
25.เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กลัดบุบผาม. 1/6
26.เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริม. 1/6
27.เด็กหญิงนิรัชพร อ้วนกันยาม. 1/6
28.เด็กหญิงปวริศา เรืองนุ่นม. 1/6
29.เด็กหญิงปิยะณัฐ มีศรีม. 1/6
30.เด็กหญิงสิรินดา ฉายายนต์ม. 1/6
31.เด็กหญิงสุพิชชา ดาปานม. 1/6
32.เด็กหญิงอภิสรา เชยสุวรรณม. 1/6
33.เด็กหญิงอิสรีย์ ทินกรศรีสุภาพม. 1/6
34.เด็กชายก้องภพ นาราอัสนีกรม. 1/5

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20202

จำนวนที่รับ

34 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ