วงโยธวาทิต(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤติน อึ้งรัตนชัยม. 3/14
2.เด็กชายพชร มั่นวงศ์ม. 3/14
3.เด็กชายจิรัฏฐ์ พุทธศรีม. 3/14
4.เด็กหญิงสุวิชชา กิตติสามเสนม. 3/14
5.เด็กหญิงธนภรณ์ แสนเกียงม. 3/14
6.เด็กหญิงภัทลัลดา ประทับศรม. 3/14
7.เด็กหญิงณัชชา ชินนิยมพาณิชย์ม. 3/14
8.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุรรัตน์ม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20224

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายสุรชัย สมศรี