หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงทัตชญา ไชยสุขทักษิณม. 2/7
2.เด็กชายตุลย์ พฤกษะศรีม. 2/8
3.เด็กชายกัญจน์ เอี่ยมพรสินม. 2/8
4.เด็กชายภูรี ดีทรัพย์ม. 2/8
5.เด็กชายธาราดล สุขนิรันดร์ม. 2/8
6.เด็กชายสุรศักดิ์ วงศ์สนิทม. 2/8
7.เด็กชายณัฐพัทธ์ สมจิตรม. 2/8
8.เด็กชายธรทร ทวีพงษ์ม. 2/8
9.เด็กชายภีมพัฒน์ สุรมณีม. 2/8
10.เด็กชายพงศกร ยศยาคำม. 2/9
11.เด็กชายพรพรหม นันแก้วม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22250

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางจินตนา รามศิริ