การเขียนภาพสัตว์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ม. 3/7
2.เด็กหญิงสุภิลักษณ์ เสร็จประเสริฐม. 3/7
3.เด็กชายวรทัต จิราพัชรสินม. 3/8
4.เด็กหญิงชนันญา สุคนธมานม. 3/8
5.เด็กหญิงกันยารัตน์ อ่อนอนงค์ม. 3/8
6.เด็กหญิงปริชญา สงวนวงษ์ม. 3/8
7.เด็กชายภูบดี เฟื่องตะเคียนม. 3/9
8.เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญโปร่งม. 3/9
9.เด็กหญิงนภัสสร ชมความสุขม. 3/9
10.เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์ก้อมม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20210

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภาคิน อิศวมงคล