หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปิยวัฐ โวอ่อนศรีม. 3/10
2.เด็กชายพีรพล พิกุลแก้วม. 3/11
3.เด็กชายนวภู แก้วกาญจน์ม. 3/13
4.เด็กหญิงสายป่าน อุณวงค์ม. 3/13
5.เด็กหญิงขวัญพิชชา พิลัยม. 3/13
6.เด็กหญิงนพลดา พึ่งสุจริตม. 3/13
7.เด็กหญิงชุติมันต์ ฟักศิริม. 3/13
8.เด็กหญิงวราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ม. 3/13
9.เด็กชายชยานนท์ บัวประเสริฐม. 3/14
10.เด็กชายศิรสิทธิ์ สารธรรมมากุลม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภากร ศิริโก