การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธิติ ทำทองม. 2/10
2.เด็กชายนันทิพัฒน์ อุตมะม. 2/10
3.เด็กหญิงธนาภรณ์ กัตพงษ์ม. 2/10
4.เด็กชายณัฐยศ คันสรม. 2/12
5.เด็กชายเวชยันต์ พันธเวศม. 2/12
6.เด็กชายปิติกร แซ่หลิ่วม. 2/13
7.เด็กชายฤทธิภูมิ ทองเฉลิมม. 2/14
8.เด็กชายเศรษฐศาสตร์ ขาวปานม. 2/14
9.เด็กชายเศรษฐวัฒน์ สงแดงม. 2/14
10.เด็กชายจุฑาภัทร ลาวัลย์ม. 2/14
11.เด็กชายปัญญากร จันทราม. 2/14
12.เด็กชายธนวัฒน์ จันเพ็งม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22265

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์