หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอภินัทธ์ ขันจำนงค์ม. 3/7
2.เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์หนองแวงม. 3/7
3.เด็กชายวรกร กาญจนศิริปานม. 3/7
4.เด็กชายชัชชินท์ นวเพ็ญกุลม. 3/7
5.เด็กชายภาณุวิชญ์ อมตาริยกุลม. 3/7
6.เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุขม. 3/7
7.เด็กชายนวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผลม. 3/7
8.เด็กชายภูผา ก้องกังวาลนทีม. 3/7
9.เด็กชายณัฐภาส เรียงเงินม. 3/7
10.เด็กชายธนกร ฤกษ์งามม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภากร ศิริโก