การเขียนภาพการ์ตูน(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฐนิช อาชีวกิจสกุลม. 2/7
2.เด็กหญิงญาณิศา เปียแก้วม. 2/7
3.เด็กหญิงสุภิลักษณ์ เสร็จประเสริฐม. 2/7
4.เด็กหญิงธนัชพร ทาริยะม. 2/8
5.เด็กหญิงอรจิรา สายสุขอนันต์ม. 2/8
6.เด็กหญิงบงกช ธิมาทานม. 2/8
7.เด็กหญิงธารดา ไชยชินม. 2/8
8.เด็กหญิงศตพร พิมพ์ประเสริฐม. 2/8
9.เด็กหญิงสุธารักษ์ ม่องโพธิ์ม. 2/8
10.เด็กชายภูบดี เฟื่องตะเคียนม. 2/9
11.เด็กหญิงนาราภัทร บุญประเสริฐม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20212

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์