กระบี่(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐพล ทองมีม. 2/10
2.เด็กชายชนาธิป ปั๋นคำม. 2/10
3.เด็กชายนันทิพัฒน์ อุตมะม. 2/10
4.เด็กชายภัทรพล ใจบุญม. 2/11
5.เด็กชายชนาธิป เหว่าขจรม. 2/11
6.เด็กชายณัฐนนท์ สุขสมกิจม. 2/11
7.เด็กชายณัฐภัทร ดาปานม. 2/11
8.เด็กชายธนกฤต ทาเอื้อม. 2/11
9.เด็กชายเศรษฐภัทร์ ศิริฉายวัฒนกุลม. 2/11
10.เด็กหญิงณิชาภัทร สารกุลม. 2/11
11.เด็กหญิงวิมลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 2/11
12.เด็กชายพีระพงศ์ เหรียญทองม. 2/12
13.เด็กชายนครินทร์ ชัยสิทธิ์ม. 2/12
14.เด็กหญิงศุภิสรา อุทัยกาลม. 2/13
15.เด็กชายกิตติธัช แสนสลีม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20207

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายชานนท์ ทรายแก้ว