กระบี่(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงภูริดา วงษ์หมุดม. 2/7
2.เด็กชายโชคเจริญ หีบเพชรม. 2/8
3.เด็กชายภีมพัฒน์ สุรมณีม. 2/8
4.เด็กหญิงภัคจิรา ภูมิภัทรม. 2/8
5.เด็กหญิงณิชากร อนันตบุตรม. 2/8
6.เด็กหญิงนันทนัท สายเสน่ห์ม. 2/8
7.เด็กหญิงจันทร์จิรา บุตรแก้วม. 2/8
8.เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทรสิทธิ์ม. 2/8
9.เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญโปร่งม. 2/9
10.เด็กหญิงนภัสสร ชมความสุขม. 2/9
11.เด็กหญิงอภิชญา นาคยศม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20207

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายชานนท์ ทรายแก้ว