การจัดสวนถาดแบบชื้น(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปวริศา บุญประกอบม. 3/11
2.เด็กหญิงมาติกา ระวิโรจน์ม. 3/11
3.เด็กหญิงณัฐฐา นามเมืองม. 3/12
4.เด็กหญิงสุทธิดา เชียงทับม. 3/12
5.เด็กหญิงนริศรา คนเสงี่ยมม. 3/12
6.เด็กหญิงธนภัทร แพ่งคำม. 3/12
7.เด็กหญิงณิชมน โคตรเคนม. 3/13
8.เด็กหญิงมัธนา ภูพิมทองม. 3/13
9.เด็กหญิงสุทัตตา พรมธิราชม. 3/13
10.เด็กหญิงวราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23270

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน