อังกะลุง(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปณิตา โพสาราชม. 1/8
2.เด็กหญิงณัฐณิชา ชมภูหลงม. 1/8
3.เด็กหญิงปาริฉัตร เขียวเทศม. 1/8
4.เด็กหญิงรุจิกร ละมุลม. 1/8
5.เด็กหญิงกุลธิดา เจริญคุณาบุตรม. 1/8
6.เด็กชายอสิธารา พุ่มดอกไม้ม. 1/9
7.เด็กชายตรีภพ เขตเจริญม. 1/11
8.เด็กหญิงภัทรสุดา ศรประเสริฐม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20220

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางวรรณกวี ทองสีดา