การเขียนภาพการ์ตูน(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤษกร กฤษณะรังสรรค์ม. 2/10
2.เด็กชายพัสกร กอบกุลเจนกิจม. 2/10
3.เด็กชายปิยวัฐ โวอ่อนศรีม. 2/10
4.เด็กหญิงสรัลวลัย เทียนไทยม. 2/10
5.เด็กหญิงภัคจิรา ฉิมประคุณม. 2/10
6.เด็กหญิงฐานิดา จันทร์ทาม. 2/10
7.เด็กหญิงนรมน สิขเรศม. 2/10
8.เด็กหญิงกนกรักษ์ วัฒนากรแก้วม. 2/10
9.เด็กชายรัชพล เมืองจันทร์ม. 2/12
10.เด็กชายภานุกร น้อยแรมม. 2/12
11.เด็กชายภูวเนตร ใจมีสุขทุกเพลาม. 2/12
12.เด็กหญิงสายป่าน อุณวงค์ม. 2/13
13.เด็กหญิงขวัญพิชชา พิลัยม. 2/13
14.เด็กหญิงณิชมน โคตรเคนม. 2/13
15.เด็กหญิงนพลดา พึ่งสุจริตม. 2/13
16.เด็กหญิงชุติมันต์ ฟักศิริม. 2/13
17.เด็กหญิงมัธนา ภูพิมทองม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20212

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์