โปรแกรมสำนักงาน(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนภัทร พุ่มมาม. 1/12
2.เด็กชายสิทธิพร สวัสดิ์จีนม. 1/14
3.เด็กชายพชรพล เกียรติยิ่งอังศุลีม. 1/14
4.เด็กหญิงปรียพัตธ์ งามขำม. 1/14
5.เด็กหญิงกฤษณา ตาลป๊อกม. 1/14
6.เด็กหญิงศศิภา อุดมพัฒน์ม. 1/14
7.เด็กหญิงปฐมาวดี มหาอุปม. 1/14
8.เด็กหญิงรวิภา สุวรรณจักรม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20290

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค