อาเซียนศึกษา(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนัชธิชา บวรรัตนศิลป์ม. 2/7
2.เด็กหญิงชัญญา ภารชาตรีม. 2/7
3.เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัตนพันธ์ม. 2/7
4.เด็กหญิงภริตพร แซ่แต้ม. 2/7
5.เด็กหญิงจิดาภา คงเหล็กม. 2/7
6.เด็กหญิงพิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐม. 2/7
7.เด็กหญิงอนัตตา เกตุบุญเลี้ยงม. 2/8
8.เด็กหญิงชนันญา สุคนธมานม. 2/8
9.เด็กหญิงปาณิสรา รักความสุขม. 2/8
10.เด็กหญิงสาธิตา จินพละม. 2/8
11.เด็กหญิงยุคลมาศ รัตนานกม. 2/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส22202

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางวรัชยา กาญจะโน