การนำเสนอข้อมูล(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้อง Computer ตึก 48 พรรษาฯ ชั้น 4

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกันติชา สมอหอมม. 3/12
2.เด็กหญิงวรัญญา ชะวาลาม. 3/12
3.เด็กชายประสิทธิ์ ชมภูม. 3/14
4.เด็กชายดุสิต เสริฐคัมภ์ศรม. 3/14
5.เด็กชายอิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสวม. 3/14
6.เด็กชายสุรเมธ นำพาม. 3/14
7.เด็กชายนทสรวง ปะมาม. 3/14
8.เด็กชายเศรษฐศาสตร์ ขาวปานม. 3/14
9.เด็กชายพีรพงษ์ วัจนพยนต์ม. 3/14
10.เด็กชายธนวัฒน์ จันเพ็งม. 3/14
11.เด็กชายณัฐชนน ทัศนนพนันท์ม. 3/14
12.เด็กชายสิริวัฒน์ เจนอัศวเมธีม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20291

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค