โขนละคร(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภาณุภณ กรองทองม. 1/9
2.เด็กชายขวัญแก้ว ต้นกัญญาม. 1/9
3.เด็กชายวิศรุต เหมนุสรณานนท์ม. 1/10
4.เด็กชายกิตติภณ ชาวราษฎร์ม. 1/11
5.เด็กชายกมลภัทร เนื้อนิ่มม. 1/11
6.เด็กชายศุภเศรษฐ์ ฉันทนาอารีย์ม. 1/11
7.เด็กชายณัฐวุฒิ ฮวดใช้ม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20242

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายชัยยุทธ พูลเจริญ