การนำเสนอข้อมูล(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้อง computer ตึก 48 พรรษาฯ ชั้น 4

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอภินัทธ์ ขันจำนงค์ม. 3/7
2.เด็กชายราชนาวี สังข์ขาวม. 3/7
3.เด็กชายวรกร กาญจนศิริปานม. 3/7
4.เด็กชายขวัญข้าว ต้นกัญญาม. 3/7
5.เด็กชายธิติ ทำทองม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20291

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

11 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค