สารและการเปลี่ยนแปลง(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชาลิสา ประมงกิจม. 2/8
2.เด็กชายพงศกร ยศยาคำม. 2/9
3.เด็กชายทศพล ฤทธิ์บำรุงม. 2/9
4.เด็กหญิงญาณิศา นาคขุนทดม. 2/9
5.เด็กหญิงอิศราภรณ์ จริตกล้าม. 2/9
6.เด็กหญิงภัทรภร ภาคโพธิ์ม. 2/9
7.เด็กหญิงสิริกร น่วมภักดีม. 2/9
8.เด็กหญิงชนากานต์ มูลศรีม. 2/9
9.เด็กหญิงรสธร นุชทองม่วงม. 2/9
10.เด็กหญิงณิชาดา พัชรสำราสุขม. 2/9
11.เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์ก้อมม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20208

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุนิษา พิมพ์บูลย์