คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายรวินันท์ ภูนุชม. 3/11
2.เด็กหญิงศศิญากรณ์ รักสุจริตม. 3/11
3.เด็กชายศุภณัฐ ต้องจิตรม. 3/13
4.เด็กชายเมธาวี บุญมีประเสริฐม. 3/13
5.เด็กชายเพชรชระ สวยสดม. 3/13
6.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบับภาม. 3/13
7.เด็กหญิงเบญญาภา กลั่นทัตม. 3/13
8.เด็กหญิงจิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ม. 3/13
9.เด็กหญิงสุธีกานต์ สุขกระโทกม. 3/14
10.เด็กหญิงจิรประภา คำพวงวิจิตรม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20205

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน