เปตอง(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฐนพิน ไพศาลธรรมม. 1/12
2.เด็กหญิงกมลพร ช้างอ้นม. 1/12
3.เด็กหญิงศุภาพัชญ์ ทรัพย์ชูงามม. 1/12
4.เด็กหญิงนพรัตน์ ศรีบุญเรืองม. 1/13
5.เด็กหญิงภรภัทร รุ่งธนาธิคุณม. 1/13
6.เด็กชายธัชกร ภูริอมรคุณม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20204

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจิราพร เสทา