เปตอง(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายคณิติน มีศรีม. 1/8
2.เด็กชายอภิรักษ์ สมุทรม. 1/8
3.เด็กชายธีรวุฒิ พงษ์อัคคศิราม. 1/8
4.เด็กชายวรณรงค์ ศิริสวัสดิ์ม. 1/8
5.เด็กชายนัฐนนท์ แสงพายัพม. 1/8
6.เด็กชายจารุกิตติ์ ศรีสุชาติม. 1/8
7.เด็กหญิงนภัสสร จันทร์โอทานม. 1/10
8.เด็กหญิงณัฐธิชา แคลนกระโทกม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20204

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจิราพร เสทา