ภาษาอังกฤษพาเพลิน(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกร เจติยวรรณม. 1/13
2.เด็กชายสิรวิชญ์ พงษ์ประวิตรม. 1/13
3.เด็กหญิงวรนัฏ นิลแนมม. 1/13
4.เด็กหญิงวิมลณัฐ มั่นทองคำม. 1/13
5.เด็กหญิงวิภาณี ทองใบม. 1/14
6.เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองใบม. 1/14
7.เด็กหญิงขนิษฎา ดวงศรีม. 1/14
8.เด็กหญิงณัชชา อัจฉริยแพศว์กูลม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20207

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวศิริลักษณ์ มาหินกอง