กฏหมายกับชีวิต(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญศรีม. 3/10
2.เด็กหญิงมัลลิกา เวยยาวัจมัยม. 3/10
3.เด็กชายอิสริยยศ สวัสดิบุตรม. 3/13
4.เด็กหญิงณัฎฐิดา เทพีม. 3/13
5.เด็กหญิงณิชมน โคตรเคนม. 3/13
6.เด็กหญิงมัธนา ภูพิมทองม. 3/13
7.เด็กหญิงอรปรียา ประสพม. 3/13
8.เด็กหญิงสุทัตตา พรมธิราชม. 3/13
9.เด็กหญิงกุลิสรา อุ่นสมัยม. 3/13
10.เด็กหญิงศลิษา ชูสุวรรณ์ม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส23202

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายทนง ชีวะประไพ