คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปิยะมาศ มะเดือสวนม. 2/6
2.เด็กหญิงอทิติรัตติ แสงภักดีม. 2/6
3.เด็กหญิงอาจารีย์ แสนธนาพิพัชร์ม. 2/6
4.เด็กหญิงชนากานต์ วนาสินชัยม. 2/6
5.เด็กชายณัฐพัชร์ อ้นรัตน์ม. 2/7
6.เด็กชายกฤษณะ ไชยเหล็กม. 2/9
7.เด็กชายกีรติ มาลัยมาตย์ม. 2/9
8.เด็กชายชิษณุพงศ์ มิสุนาม. 2/9
9.เด็กชายธนวิชญ์ วิรัชนานันทกิจม. 2/9
10.เด็กชายธีรนัย จันทร์โพธิ์ม. 2/9
11.เด็กชายนนทัช คงดีม. 2/9
12.เด็กชายปริภัทร บัณทิธาดาวิทย์ม. 2/9
13.เด็กชายรัชชานนท์ แสงเรืองม. 2/9
14.เด็กชายสราวุฒิ ภัทรภูวดลม. 2/9
15.เด็กชายอัมรินทร์ ใหม่คามิม. 2/9
16.เด็กชายเพิ่มพรม อนงค์พรยศกุลม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20204

จำนวนที่รับ

22 คน

รับสมัครอีก

6 คน

ครูผู้สอน

  • ครูศรีศักดิ์ ครุธวงศ์